Bibliotheek in beweging

In Bibliotheekblad 3 vertelt Ankie Kesseler over de veranderingen die de Bibliotheek AanZet doormaakt, op weg naar de Informatiebibliotheek die wij in 2019 willen zijn. Op deze pagina vind je extra informatie én projecten en activiteiten waar we trots op zijn. En zullen we ook onze ervaringen delen. Eerlijk is eerlijk, we zeggen het ook als iets niet lukt. AanZet is niet de enige bibliotheek die bezig is te veranderen, en toekomstbestendig te worden. Dat weten we, en dat horen we van collega's in het land. Daarom horen we ook graag van jou. Praat mee, stel vragen of doe suggesties. We leren graag van anderen.

De filosofie: Iedereen AanZet

In de zomer van 2016 schreven we onze filosofie op. Dit is nu de leidraad voor alles wat wij doen en gaan doen. Met deze filosofie is een Ontwikkeltraject gestart. We hebben veel ideeën, maar ook nog veel vragen. Met 15 verschillende gemeentelijke opdrachtgevers, en ruim 500.000 inwoners in het werkgebied betekent dat veel wensen en behoeften waaraan we willen of moeten voldoen. Omdat we weten dat ook andere bibliotheken bezig zijn met de toekomst, delen we graag ervaringen.

Met de filosofie als basis kwam er de 'waaier'. Deze infographic laat zien hoe mensen door de dienstverlening van de bibliotheek bewegen. Van links naar rechts gaat het van 'need to know' meer naar 'nice to know'. Links is Extra AanZet voor wie dat nodig heeft. En verder naar rechts is het AanZet voor iedereen. Wij zetten ons ervoor in om mensen elke keer een stukje verder naar rechts te brengen in deze waaier. Dat betekent namelijk dat ze de basisvaardigheden onder knie hebben, beter mee kunnen komen in de samenleving en zich verder persoonlijk kunnen ontwikkelen. 

Voorbeelden uit de toekomst

De Blauwe Kamer
Iets meer dan een jaar geleden is de leeszaal van de Stadsbibliotheek Dordrecht omgedoopt tot de Blauwe Kamer. Een programmacoordinator is aan de slag gegaan met verbinding te maken met lokale partners en publiek. Mensen kunnen zelf met ideeën komen en activiteiten worden altijd samen met een partner georganiseerd. Een jaar later is de Blauwe Kamer steeds meer een begrip. Er komen meer aanvragen voor activiteiten binnen dan gehonoreerd kunnen worden. En er komen doelgroepen die we eerder niet vaak zagen. Bekijk hier foto's en video's vanuit de Blauwe Kamer.

Bibliotheek Het Kruispunt
Op 5 november 2016 is in de gemeente Barendrecht het Kruispunt feestelijk geopend. Bijna een jaar na het besluit van de gemeenteraad om het Kruispunt te verbouwen en de bibliotheek weer te huisvesten in dit gebouw, samen met het theater, horeca (Spruit) en de lokale radio. De betrokken partnershebben in 2016 intensief samengewerkt aan het samenwerkingsconcept,waarin gezocht is naar een optimale samenwerkingen versterking van elkaars functies. Het resultaat is een laagdrempelige locatie waar iedere inwoner van Barendrecht zich welkom voelt, ondersteund door een gezamenlijke programmering. De Bibliotheek AanZet heeft formatie vrij gemaakt om metde partners van het Kruispunt en de inwoners van Barendrecht,een nieuwe en duurzame invulling en betekenis te geven aanhet begrip bibliotheek. Gebouw en concept sluiten naadloosop elkaar aan en daarmee is deze vestiging voor de BibliotheekAanZet een paradepaardje. Dat de inwoners van Barendrecht het Kruispunt waarderen blijkt o.a. uit het aantal bezoekers en ruim vijfhonderd nieuwe bibliotheekleden. Bekijk hier de making of.

Samen werken aan taalvaardigheid
Op het gebied van taalvaardigheid wordt in het hele werkgebied met vele vrijwilligers en maatschappelijke partners samengewerkt. Op dit moment zijn er wekelijkse taalcafés in 13 vestigingen en Taalpunten in Crabbehof, Zwijndrecht en Papendrecht waar veel animo voor is. Koffie en thee staat klaar en deelnemers brengen de kennis die ze op de taalschool hebben opgedaan in de praktijk. Naast oefenen met het spreken van de taal, heeft het taalcafé een sociale functie; deelnemers leren nieuwe mensen kennen en vergroten zo hun netwerk. Elk taalcafé is anders en sluit aan op de behoeften van de deelnemers. 

Op woensdag 7 december 2016 werd de Dordtse vrijwilligersprijs 2016 uitgereikt. De Dordtse taalvrijwilligers ontvingen de tweede prijs. Vrijwilligers die in Crabbehof en in de Centrale Bibliotheek werken, kregen deze prijs samen met de taalvrijwilligers van MEE-Drechtsteden die taaloefengroepen begeleiden in buurthuizen. Remko Jas, consulent Volwasseneducatie: “Echt meedoen in de maatschappij begint bij goed kunnen lezen en schrijven. Als je iemand Nederlands leert, leer je zo’n persoon ook echt kennen, dat is het mooie ervan. Een cursist leert de docent kennen, en doorda tde cursist Nederlands leert, kan hij of zij weer contact maken met andere Nederlanders. Dat is heel belangrijk voor mensen die in Nederland aan een nieuwe toekomst werken of moeite hebben met lezen of schrijven. Voor iedereen is er plek. De taalvrijwilligers zijn hierin onmisbaar, zij maken het echt mogelijk dat nieuwkomers straks volop kunnen meedoen in hun nieuwe woonplaats.”